Silikontätningar

Vi erbjuder flera olika sorters silikontätningar för bland annat elektrisk isolering, värmeisolering och tätning i kliniska miljöer.

Glasfibertätningar

Vi erbjuder flera olika tätningar för skydd, isolering och tätning av extremt höga temperaturer. De är uppbyggda av keramfria glasfiber och silikatbaserade material.

PTFE tätningar

PTFE tätningar har mycket hög beständighet mot kemikalier och extrema temperaturer. Dessutom ger PTFE låg friktion vilket för det lämpligt för tätning av axlar.

Grafittätningar

Grafittätningar används generellt för tätning av höga temperaturer, höga tryck, kemikalier och ånga. Vi erbjuder olika sortera grafittätningar för både flänsar, axlar och luckor.

Cellgummitätningar

Cellgummi är ett samlingsbegrepp för olika typer av gummi där luft sprutats in i materialet för att skapa små "bubblor": Bubblorna kan vara slutna, dvs intakta - eller semislutna, dvs spruckna. Cellgummi har olika egenskaper beroende på vilket typ av gummi cellgummit består av och om materialets celler är slutna eller semislutna. Gemensamt för alla cellgummitätningar är att de rekommenderas i tillämpningar där trycket är lågt.

  • Visa alla
  • Glasfiber
  • Grafit
  • Mica
  • Silikat